fruit mand

Aardappelziekte.

Aardappelziekte, met een mooie naam Phytophtora infestans genoemd, is een regelmatig voorkomend probleem op onze complexen. Velen kennen de teleurstelling dat aardappels die er bij het oogsten ogenschijnlijk goed uitzagen binnen korte tijd gingen verrotten. Toch is het mogelijk om ook in ongunstige jaren een goede aardappeloogst te hebben.

Hoe herken ik aardappelziekte?

Het ontstaan van zwarte vlekken op de bladeren kan een eerste verschijnsel zijn ( zie foto). Nu hoeft dit niet altijd zo te zijn. Ook door harde wind of door mechanische beschadiging ( bv wieden) kan het blad beschadigd zijn en hier en daar een vlekje hebben. Daarom is het nodig dat we controleren of we ook echt met de ziekte te maken hebben. Doe dan de “plastic zak proef”. U plukt dan een blaadje af, stopt dit in een plastic zakje, knoop er in en kijk de volgende dag of er zich aan de achterkant van de bladeren schimmelpluis bevindt. ( zie onderstaande foto)

onderzijde blad

Onderzijde van een blad van een aardappelplant met schimmelpluis veroorzaakt door aardappelziekte


Zien uw planten er echter uit zoals hier op onderstaande foto, dan kunt u er zeker van zijn dat de beruchte ziekte ook in uw gewas zit en is de proef overbodig.

bovenzijde blad

Door aardappelziekte aangetast blad van de aardappelplant


doorsnee aardappel

Aangetaste aardappels


In ernstige gevallen zullen dan ook de aardappels zelf aangetast zijn. U kunt dit bij het rooien eigenlijk al zien. Door de aarde die aan de knollen vastzit weg te wrijven zitten er bij aangetaste knollen al lichtbruine vlekjes op. Die breiden zich bij bewaring snel uit en de knol gaat dus verrotten

aangetaste tomaten

Door aardappelziekte aangetaste tomaten

Ook tomaten zijn, omdat ze tot de zelfde familie behoren als de aardappel, gevoelig voor aardappelziekte. De eerste verschijnselen hiervan zijn zichtbaar als ingedeukte zwarte vlekjes op de vruchten. Bij ernstige aantasting ziet het schadebeeld er uit zoals op onderstaande foto en kunt u de oogst als verloren beschouwen.

Wanneer treedt aardappelziekte op?

De eerste verschijnselen van aardappelziekten zien we vaak na de langste dag. Vooral bij warm, regenachtig weer kun je er op wachten dat de ziekte gaan toeslaan. Schijnt de zon uitbundig en is het droog, dan zult u vrijwel zeker geen problemen krijgen. Verder is het ontwikkelingsstadium van belang. Vooral na de bloei zijn de planten extra vatbaar. Let dus gedurende een slecht weer periode scherp op vlekjes op de bladeren en voer bij twijfel de “plastic zak proef” uit.

Controleer MEERDERE keren per week uw gewas.

Zodra de ziekte geconstateerd wordt:

Waarschuw uw medetuinders, uw tuincoördinator of een bestuurslid.

…………………….en rooi uw aardappels.


Om er voor te zorgen dat de ziekte zich niet over het gehele complex uitbreidt is het dus van groot belang om direct te rooien en uw medetuinders te waarschuwen.
Het loof moet met plastic gedurende meerdere maanden goed afgedekt worden en kan daarna op de composthoop. U kunt het loof ook meenemen en in de groene bak doen.

Aardappelziekte voorkomen: Sommige rassen zijn extreem gevoelig voor aardappelziekte, bij andere rassen valt het erg mee en er zijn er bij die zelfs redelijk resistent zijn! Onderstaande rassenlijst geeft daar een beeld van.

ras tabel

Teelttips.

We hebben dus gezien dat aardappelziekte vooral optreedt bij warm na weer.
Dit weertype zullen we vooral in de zomer aantreffen.
Door rassen te kiezen die al klaar zijn voordat de ellende met het weer begint kunt u de ziekte dus voor zijn.
Kies daarom vooral vroege rassen. Bij voorkeur een ras dat phytothtora resistent is.

Voorkiemen, waarbij u de aardappels een paar weken voordat u gaat poten in een kistje in het licht zet, geeft een voorsprong boven de poters die direct vanuit het zakje de grond in worden gestopt.

Vroeg planten ( eind maart- begin april) op ruggen is ook gunstig. De ruggen warmen relatief snel op waardoor de aardappels eerder opkomen. Bij gevaar voor nachtvorst wel afdekken!

Als u bovenstaande tips toepast is het mogelijk dat u rond 1 juli al kunt oogsten. Daarna heeft u de grond vrij voor kool, bladgroente, knolvenkel. Zo heeft u niet alleen ziektevrije aardappels maar ook van het zelfde stukje grond een dubbele oogst!

Wilt u toch middelvroege of late rassen telen kies dan altijd voor phytophtora resistente rassen.

Phytophtora resistente rassen:

Vroeg: Twister, twinner,

Middellaat: Vitabella, Carolus, Alouette, Connect, Sarpo miro