de boogerd

volkstuin vereniging De Boogerd

logo de boogerd

De volkstuinvereniging wordt door woningbouwplannen bedreigd.

Wat kunnen we daar aan doen? U hebt waarschijnlijk wel het krantenartikel op het mededelingen bord gelezen. Ik zou willen dat dit een andere strekking zou hebben dan datgene waar het over gaat. Het is echter meer dan waar: De tuinen worden bedreigd door woningbouwplannen in de toekomst.

Ons secretariaat werd in het voorjaar benaderd door een ambtenaar van gemeente Hoorn die vertelde dat er stuk betreffende 'Inbrei locaties' in de krant zo verschijnen waarin ook onze tuinen met name genoemd zouden worden.

En, inderdaad een paar weken later verscheen er een artikel met een gemeentelijk plan waarin wij voorkwamen als geschikte locatie voor hoogbouw. De achtergrond van dit verhaal is , dat de gemeente Hoorn op termijn verlegen zit om bouwgrond. Uitbreiding dmv annexatie van buurgemeenten is niet aan de orde, althans nu niet. (Je weet het overigens nooit met de politiek) en om toch een en ander te kunnen realiseren is men op zoek naar geschikte locaties binnen de gemeente.

Wij hebben onmiddellijk gereageerd op dit plan dmv een artikel in de krant. In de tussentijd is er een commissievergadering geweest waarin de woordvoerders van politieke partijen ( waaronder zelfs de VVD) zich negatief uitgelaten hebben over dit plan. Ook op de website van de gemeente Hoorn is dit plan nu niet meer te vinden. Om duidelijkheid te verschaffen heeft het bestuur een brief richting B en W gestuurd en om opheldering gevraagd.

volkstuinvereniging De Boogerd Hoorn Kersenboogerd

© VRT media e-mail privacy site map facebook top