de boogerd

volkstuin vereniging De Boogerd

logo de boogerd

De volkstuinvereniging wordt door woningbouwplannen bedreigd.

Geachte mevrouw Sosef,

In uw brief van 14 februari 2006 geeft u aan ongelukkig te zijn met het feit dat complexen van de volkstuinvereniging 'De Boogerd' terreinen zijn aangewezen als 'inbreilocatie'. U geeft daarbij aan hoe waardevol deze terreinen als ecologische projecten op dit moment zijn en dat bebouwen van deze terreinen het einde van uw vereninging betekent.

Er zijn na het schrijven van uw brief gemeenteraadsverkiezingen geweest. Dit heeft geleid tot een nieuw college van B en W met een collegeakkoord voor 2005-2010. In dit collegeakkoord is vastgelegd dat er geen parken, buurtgroen en/of volkstuinen opgeofferd worden om woningen en/of voorzieningen te bouwen.

Dit betekent een erkenning van de waarde van uw vereniging en de volkstuincomplexen voor de Hoornse gemeenschap door het nieuwe college. Daarmee is het wegsaneren van uw terreinen van de baan.

Hoogachtend,
namens het college
het hoofd van de afdeling Stadsontwikkeling

volkstuinvereniging De Boogerd Hoorn Kersenboogerd

© VRT media e-mail privacy site map facebook top