fruit mand

Samenstelling bestuur

Bestuur en Algemene Leden

Voorzitter: Mw. C. Staat
e-mail: voorzitter@deboogerd.org
Secretaris: Hr. D. van Toor
e-mail: secretaris@deboogerd.org
Penningmeester: Hr. C.G. Bot - tevens verdeling tuinen en indeling
e-mail: penningmeester@deboogerd.org
Algemeen bestuurslid: vacant
Coördinator Complex 1: Mw. I. Stuijf
e-mail: tuincoordinatorC1@deboogerd.org
Coördinator Complex 2: Hr. H.Smit
e-mail: tuincoordinatorC2@deboogerd.org

Statuten Tuinreglement
Statuten d.d. 2-8-2019 Tuinreglement m.i.v. 1-3-2020