kers

Nieuws van de vereniging

bloem

Stuur uw nieuws, verhaal, foto's of idee naar info@deboogerd.org.

14 november 2021: Tot 3 december a.s. bestaat er de mogelijkheid om in te schrijven op de collectieve aankoop van Phytophtora vrije aardappelen. Zie ook de afzonderlijke berichtgeving hierover in de mail van 21 oktober j.l.
26 oktober 2021: Ecologisch jaarverslag 2021 complex 2 uitgebracht. Zie hiervoor deze website (via menu Tuinieren/Ecologisch tuinieren):
Ecologisch jaarverslag 2021 complex 2
25 juli 2021: Het bestuur heeft besloten om perceel nr. 16 op complex 1 onder te verdelen in 2 tuinen van 25 m² en 2 tuinen van 45 m². Uit een enquête onder de mensen op de wachtlijst is gebleken dat er ook vraag is naar een kleine(re) tuin. Op deze wijze kunnen wij aan deze behoefte voldoen.
18 juni 2021: Van Manon Dieters - Coördinator Vrijwilligers van de Omring - ontvingen wij het volgende verzoek:

"Op jullie website zag ik dat er geen tuinen meer beschikbaar zijn voor geïnteresseerden. Dat is jammer voor diegenen die graag een extra tuin willen om te planten, te zaaien, te wieden en ervan houden om lekker buiten bezig te zijn.

Daardoor dacht ik: "Als er nu eens iemand zich bij jullie aanmeldt, zou deze persoon mogelijk zin hebben om in onze tuin op de Hoge Hop mee te helpen?"

We hebben op de Hoge Hop, vlak bij complex 1 van De Boogerd, een bijzonder mooie en grote tuin voor onze bewoners. Deze wordt onderhouden door een aantal vrijwilligers en we zoeken nog een enthousiaste en gezellige tuinman of -vrouw voor dit team."

Voor inlichtingen of reactie
Manon Dieters
Mobiel: 06 - 821 801 41
E-mail: manon.dieters@omring.nl
26 maart 2021: De leden van VTV De Boogerd hebben massaal gereageerd op het verzoek om een stem uit te brengen op de vraag of zij het eens zijn met de benoeming van David van Toor tot nieuwe secretaris van de vereniging. Iedereen stemde JA.
22 maart 2021: Ecologisch jaarverslag 2020 complex 2 en Jaarverslag vogels uitgebracht. Zie hiervoor deze website (via menu Tuinieren/Ecologisch tuinieren):
Ecologisch jaarverslag 2020 complex 2 en
Jaarverslag vogels VTV De Boogerd

9 juni 2020: Ecologische oever van complex 2 krijgt versterking.
De Gemeente Hoorn is bezig om de oevers van de sloot welke ook langs ons complex 2 loopt te voorzien van ecologische plas-dras oevers.
Meer informatie over dit project in onze eerstvolgende Nieuwsbrief.
23 maart 2020: In verband met de door de overheid genomen maatregelen konden de werkochtenden van 16 mei 2020 GEEN DOORGANG vinden. Deze zullen plaatsvinden op een nader te bepalen datum.
18 maart 2020: De leden van Complex 1 hebben massaal gestemd voor de benoeming van Inge Stuijf tot nieuwe tuincommissaris van Complex 1.
18 maart 2020: 2e Ecologische Nieuwsbrief en Ecologisch Jaarverslag 2019 complex 2 uitgebracht. Zie hiervoor deze website in het menu bij:
ecologische nieuwsbrieven en
ecologisch jaarverslag 2019 complex2
24 februari 2020: De algemene leden vergadering heeft het nieuwe tuinreglement goedgekeurd.
Wijzigingen zijn er o.a. in het artikel over schuurtjes en kasjes.
Het nieuwe regelement gaat in per 1 maart 2020. Voor de volledige tekst wordt verwezen naar pagina bestuur, onderaan bij "Tuinreglement"

Nieuwsbrieven 2021 Nieuwsbrief 31: oktober 2021
Nieuwsbrief 30: juli 2021
Nieuwsbrief 29: april 2021
Nieuwsbrief 28: maart 2021

Nieuwsbrieven 2020 Nieuwsbrief 27: december 2020
Nieuwsbrief 26: november 2020
Nieuwsbrief 25: september 2020
Nieuwsbrief 24: juli 2020
Nieuwsbrief 23: juni 2020
Nieuwsbrief 22: april 2020
Nieuwsbrief 21: maart 2020
Nieuwsbrief 20: maart 2020
Nieuwsbrieven 2019 Nieuwsbrief 19: december 2019
Nieuwsbrief 18: november 2019
Nieuwsbrief 17: november 2019
Nieuwsbrief 16: september 2019